Vård av anhörig

3598038-nurse-smiling-to-an-elderly-patient

Det är många varje år som hamnar i en sådan situation att de måste stanna hemma en viss period och ta hand om en anhörig istället för att gå till jobbet varje dag.

Detta kan vara en under en kort tids återhämtning från en allvarlig sjukdom eller operation, men det kan även vara för en anhörig som löper risk av komplikationer bara på grund av hög ålder.

Att vårda en anhörig innebär inte att man inte har någon inkomstkälla alls, en enligt socialtjänstlagen är kommunen skyldig att tillhandahålla olika former av stöd för de som vårdar en anhörig. Vilken typ av stöd kan dock skilja sig från kommun till kommun.

Den vanligaste formen av detta kallas närståendepenning och är omkring 80 av lönen. Man kan få närståendepenning om det följande kriterier uppfylls:

  • Man vårdar en närstående antingen på sjukhus eller i hemmet.
  • Vården ges antingen i Sverige eller något annat land i EU.
  • Den närstående är svårt sjuk och denna sjukdom är ett påtagligt hot mot dennes liv.
  • Man går miste om arbetsinkomst, det vill säga sjukpenningsgrundande inkomst.
  • Både den sjuke och den vårdande är både försäkrade i Sverige.

Vård betyder i stort sett att man är nära den sjuke och ger stöd, denna vård man själv ger är som ett komplement till de insatser som samhället gör. Detta kan även inkludera ärenden som att gå ut och handla mat och medicin eller att ta dem till och från läkare.

I de flesta fall behövs ingen speciell expertis att utföra vård av anhörig, men det är många som väljer att lära sig saker som första hjälpen och att ge hjärt- och lungräddning bara så man kan agera om något skulle ske. Med dessa kunskaper kan man öka chansen för överlevnad medan man väntar på att ambulans eller sjukhuspersonal dyker upp.