Stressa av med mindfulness

Mindfulness är ett koncept som allt fler blir intresserade av. Kort och gott betyder det att man skall vara i nuet. Att iaktta och uppskatta allt som händer runtomkring.

Självinsikt

joggande kvinnaFörhoppningen är också att man skall få större insikt i sig själv och hur man fungerar. När man stannar upp och iakttar världen iakttar man nämligen också sig själv. Man kan mycket tydligare se vad man tänker om det man fokuserar på. Du kan känna hur en doft eller syn påminner dig om något för länge sedan och sedan hur detta får dig att känna nu många år senare. En viktig punkt är att denna granskning av dig själv inte får vara fördömande, självklart får du komma till insikt till hur du vill förbättra dig själv men låt det inte leda till en negativ spiral där kritiserar dig själv på ett sätt så att du mår dåligt för det.

Genom att göra detta till en vana innebär också att du dagligen bygger en förbättrad insyn i dig själv. Det är ett väldigt bra första steg i vägen till självförbättring. Du kommer få nya sätt att se på dina egna problem och känslor samt nya taktiker för att hantera och lösa dom.

Hur?

Exakt hur man når det stadium vi kallar ”mindfulness” varierar kraftigt. Ett gammalt men för många ett effektivt sätt är att meditera, att sitta i stillhet och fokusera på kroppens rytmer. Fokusera på andningen och känn hela din kropp.

Det mest effektiva i längden är kanske att öva det i vardagen. Att öva på att sakta ner och vara mer medveten om allt du gör. Vare sig det är då du promenerar, diskar eller lagar mat.